Цілісність даних – це важливо | Обмеження доступу до інструментів, які можна використати для маніпуляцій з даними (Частина 3)

2024

Стаття написана Хезер Лонгден від 14 січня, 2019 року

Інструменти для інтегрування та пере-інтегрування

Корисні інструменти призначені для створення точних результатів, які відповідають специфікаціям, але так само, в неправильних руках або якщо хтось має намір, можуть використовуватися для фальсифікації даних. Як виявити різницю?

Маючи доступ до інструментів для оптимізації інтегрування та коригування ідентифікації піку, недобросовісний персонал може маніпулювати ними для фальсифікації результатів з метою відповідності специфікації. Для цього можна використовувати вкладку параметрів методу чи інтегрування вручну (скинути налаштування часу утримання (RT) у методі чи проінтегрувати піки в ручному режимі). Іншими словами, в неправильних руках та неправильними намірами, без чіткого навчання та переглядання процесу, аналітики зловживають правами змінювати хроматографічні параметри піку для фальсифікації результатів.

Науковець з досвідом вже знає, що аналізи в хроматографії можуть залежати від температури, вологості і навіть від «історії» колонки так само, як і від приготування рухомої фази. Так само аналіз одного дня відрізняється від аналізу попереднього. Для досягнення послідовних результатів та вимірювань важливо адаптувати та/або оптимізувати такі фактори, як межі ідентифікації піку або очікуваний час виходу для забезпечення послідовного, правильного та точного виявлення і вимірювання. Але як наглядачі, підписанти, відділ контролю якості чи зовнішні аудитори зможуть відрізнити легітимне використання цих інструментів від зловмисного?

У моєму останньому випуску блогу (Частина 2) я представила чотири сценарії, які викликають занепокоєння:

  1. Інжекції для перевірки придатності системи, пробні інжекції чи врівноваження (стосується лише випадків, коли вони використовуються для неофіційного «попереднього тестування» реальних зразків)
  2. Декілька спроб оптимізувати параметри для забезпечення точного інтегрування
  3. Використанняручного інтегрування для забезпечення точного інтегрування
  4. Заборона інтегрування деяких піків для виключення їх з результатів аналізів

У цій статті я розкажу про сценарії два та три, так як вони тісно пов’язані. Подивимося, як написано у СОПах. Як один сценарій вплине на використання аналітиком іншого.

Досягнення точності інтегрування

Давайте спочатку подумаємо про реалії. Форма хроматографічних піків та їх розділення можуть змінюватися від інжекції до інжекції, залежно від дня та приладу. Певний рівень відтворюваності та точності методу завжди вимагається під час валідації, але майже ніколи в історії розвитку хроматографії не виконувалася валідація з єдиним незмінним набором параметрів обробки. Хроматографісти прагнуть валідувати простий набір даних параметрів, але сьогодні, коли ми намагаємося прийняти підхід QbD, навіть це може стати простором для створення релевантних параметрів. Однак, ні одна лабораторія не буде розглядати питання про накладання таких обмежень на методи інтегрування. Це буде означати, що використання тих самих параметрів кожного дня є кращим з наукової точки зору, ніж використання корректних параметрів для отримання найбільш послідовного та точного інтегрування.

Порівняння площі піків зразків і стандартів є дуже важливим для кінцевого результату, так як інтегрування піків повинно бути послідовним. Аналітики повинні оптимізувати параметри в методі інтегрування, щоб адаптувати зміни форм піків і часу утримання до змін початкової і кінцевої позиції піків. Таке зустрічається скрізь, крім найпростіших методів.

Один набір параметрів має застосовуватися для всіх інжекції в послідовності – як стандартів, так і зразків. Однак, застосування одного й того ж методу для «всіх послідовностей у дослідах» чи «аналізу усіх партій» неминуче призведе до неточного і непослідовного інтегрування день у день.

Більшість хроматографічних систем даних (CDS) можуть забезпечити параметри інтегрування як для зразків з низькою так і з високою концентрацією, як основні параметри для оптимізації розташування базової лінії (ширини піку та його меж), оцінюють зміни нахилу кривої необроблених даних або її похідної. Але методики інтегрування також мають події по часу, де певні параметри можуть бути оптимізовані для різних частин хроматограми. Дії по оптимізації чи адаптації повинні бути занотовані в контрольному журналі і, в ідеальному випадку, також збережені як проміжні результати, створені під час ітеративного процесу, також повинні бути збережені у відстежуваний метод обробки. Коли потрібний набір параметрів створений, його можна застосувати до всього набору даних для розрахунку чітких піків та надійних значень площ.

Технічно це не називається «ручним інтегруванням». По факту, це процес, що проводиться вручну і потребує людських здібностей для визначення та оцінки найкращих параметрів. Дуже часто, залежно від компонентів, які використовуються для інжекції для перевірки придатності чи стабільності системи, аналітики повинні використовувати ці інжекції для оптимізації параметрів інтегрування; однак, їм все-таки потрібно провести подальшу адаптацію, що базується на хроматограмах справжніх зразків.

Забезпечення точного та послідовного інтегрування

Даний процес оптимізації методу інтегрування час вважався необхідним для надійного відтворюваного інтегрування піку. Критично, в епоху коли інтегрування піків та площі піків не були частиною збережених записів, це був єдиний шлях відновлення результатів цим же чи іншим аналітиком. Проставлення початку і кінця піку вручну вважалося небезпечним, тому що наступна особа малоймовірно коли небудь розмістить початок та кінець піку в те саме місце, а повторне застосування методу завжди дасть однаковий результат.

Такої небезпеки більше не виникає з появою CDS, де актуальний результат, створений автоматично чи вручну, зберігається у файлі, який не підлягає редагуванню. Це означає, що ніколи не доведеться переробляти інтегрування в хроматограмах з попередніх обробок, бо усі результати збережені та доступні для перегляду.

Ще одне спірне питання, що адаптація автоматичного інтегрування піків вручну, для кількох піків може проводити інтегрування «неправильно», але це більш прозорий результат і більше заслуговує довіри, ніж заставляти аналітиків багатократно проводити редагування параметрів інтегрування усього запуску, щоб виправити пару піків, які погано про-інтегрувалися. Це дозволяє перевіряючим зосередитися на перегляді хроматографічних піків, проінтегрованих вручну, щоб переконатися, що інтегрування чітке і послідовне.

Однак, наміри і мотиви аналітика під час інтегрування піків можуть бути поставлені під сумнів. Коли такі параметри обрані для точного проведення інтегрування у відповідності до стандартної операційної процедури (СОП), або вони були свідомо вибрані для збільшення чи зменшення площі піку у відповідності до мети: має відповідати ця інжекція специфікації чи ні?

Випадковий перевіряючий навряд чи побачить відмінності, але навчений, який знає із СОПу, як має виглядати кінцеве інтегрування, чітко вкаже, площа піку збільшена чи зменшена. Ці вимоги виконуються і для стандартних зразків, і для дослідних. В ідеальному випадку СОПи будуть включати в себе зображення, як піки, особливо невизначені чи згруповані, мають бути проітегровані.

Яке інтегрування є правильним?

Рисунок 1. Приклади правильного і неправильного інтегрування, яке базується на валідованому методі згідно СОП. Він може містити інструкції для випадку, коли вершина піка невелика чи є такою в порівнянні з піком субстанции.

На рисунку наведений кінцевий результат проінтегрованого піку, який має бути таким без підбору параметрів чи додаткових підлаштувань для досягнення такого інтегрування.

Варто відмітити, що погана практика непомітного «урізання піку» чи збільшення площі піку за рахунок базової лінії може незначно вплинути на остаточні розрахунки, перші ніж стане очевидна для навченого перевіряючого. Таким чином, тільки зразки, які «проходили по межі значень», можуть бути переведені в статус «відповідає» шляхом налаштувань інтегрування без очевидних маніпуляцій, відразу помітних перевіряючому.

Три потенційні наслідки заборони ручного інтегрування

Заборона використання ручного інтегрування є найпоширенішою відповіддю для уникнення питань щодо цілісності даних. Однак, нижче описані три наслідки, якщо Ви підете на такий грубий крок:

  1. Лабораторії повинні прийняти погане, непослідовне інтегрування
  1. Аналітики знайдуть обхідний шлях, який дозволить їм інтегрувати кожен запуск з різним набором параметрів інтегрування (зазвичай включає в себе виконання кількісного аналізу в LIMS або ще гірше: в електронній таблиці без можливості відстежити методи інтегрування)
  2. Аналітики будуть вимушені тратити години свого дня на розробку складних і маніпулятивних методів для уникнення різниці між хроматограмами при використанні одного метода обробки. Зрозуміло, що це буде вимагати багатьох «подій інтегрування», які можуть включати навіть зміщення точок  початку і кінця піку в певних часових межах; по-суті, виконання ручного інтегрування під виглядом автоматичного є обманом перевіряючого

Підсумовуючи все, перед тим, як прийняти рішення, дозволити чи заборонити інтегрування та пере-інтегрування хроматографічних піків у Вашій лабораторії, розгляньте методи, які запускаєте. Наскільки складні методі чи матриці зразків? Наскільки точні і відтворювані методи? Як багато піків мають розділитися? І на основі цих відповідей можна визначити, чи можна покращити методи розділення, щоб забезпечити якісне автоматичне інтегрування з першого разу?

Звідси вже можна визначити, як розробити відповідні СОПи для інтегрування та пере-інтегрування, що чітко вкажуть аналітику, як покращити погане інтегрування піків, використовуючи заздалегідь прописаний метод інтегрування, як оптимізувати інтегрування, і коли дозволено ручне інтегрування. Це також вкаже перевіряючому, як розглядати інтегрування піків та анульовані результати в обох випадках. І на завершення, якщо погане розділення піків не можна виправити покращенням методу, то має бути схема «очікуваного інтегрування піків», що допоможе як аналітику, так і перевіряючому.

Точне інтегрування завжди повинно передувати результату для отримання  неупереджених розрахунків.

У моїй наступній публікації про цілісність даних я буду говорити про використання параметрів інтегрування для навмисного приховування певних піків від інтегрування та включення їх у розрахунки.
Читайте більше статей у блозі Хезер Лонгден “Цілісність даних – це важливо”.