GenDX

GenDx спеціалізується на молекулярній діагностиці для трансплантації та персоналізованої медицини

Протягом десяти років GenDх розробляє і поставляє засоби для генотипування HLA, програмне забезпечення, проводить навчання персоналу. GenDх є першопрохідцем у генотипуванні на основі секвенування, як по Сенгеру, так і наступного покоління (NGS). Крім того, GenDХ забезпечує підтримку і навчання як фахівців, так і нових користувачів.

  1. Розроблена компанією GenDх система відстеження трансплантата КМRtrack дозволяє проведення  ПЛР-тесту для виявлення химеризму після трансплантації, даючи кількісну оцінку присутності залишків органу, який мав бути заміщеним. Це надає можливість виявляти рецидиви на ранніх стадіях.

KMRtrack – це чутливий і точний метод аналізу суміші ДНК різних людей, оснований на співставленні маркерів, які знаходяться у високополіморфних локусах, розкиданих по всіх хромосомах. 

Програмне забезпечення для аналізу химеризму KMRengine автоматизує вибір інтуїтивних маркерів і посттрансплантаційне відстеження .

  1. Секвенування ДНК для генотипування за локусами HLA є необхідним етапом для підбору донорів для неспоріднених трансплантацій. Наразі пропонується рішення на основі NGS, в якому проводиться глибоке секвенування 13 локусів HLA. Це є рішенням повного циклу (від пробопідготовки до видачі клінічного звіту). Для цього використовується програмний пакет NGSengine, який характеризується високим ступенем адаптованості для нефахівців у біоінформатиці, але в той же час надає широкий спектр засобів для оптимізації параметрів і виявлення причин виникнення сумнівних результатів. Реагенти і програмне забезпечення мають сертифікат СE-IVD. З впровадженням в Україні Реєстру анатомічних матеріалів, генотипування HLA стає особливо актуальним, і, безумовно, користуватиметься широким попитом серед задіяних лабораторій.