Get Empowered: Вікно перегляду та метод обробки | Порада #33

692

Стаття написана Нілом Ландером від 7 вересня, 2017 року

Порада #33: Повторне використання попередньої калібрувальної кривої

З поверненням до Get Empowered! В останній статті блогу, присвяченому програмному забезпеченню Empower, ми розглянули, як накладати хроматограму на певну довжину хвилі з двох різних 3D PDA каналів. На цьому тижні ми дізнаємося, як повторно використовувати старе калібрування для кількісного визначення.

Час від часу я отримую запитання про те, як використовувати стару калібровку для кількісного визначення зразків. Щоразу, як ви калібруєте прилад, Empower надає кожній калібровці ID для кожної калібрувальної кривої. Якщо ви хочете використати калібрувальну криву, що відрізняється від теперішньої, оберіть її з допомогою номера ID. Звучить складно? Не зовсім.

Дозвольте показати.

Крок 1

Давайте почнемо з таблиці Кривих (Curves tab) і браузера «Проект» (Project) програмного забезпечення Empower. У поточного калібрування ID 6240, а у попереднього – ID 6213 (Рисунок 1). Спочатку порівняймо обидві криві, щоб побачити відмінності, у вікні Порівняння (Compare). (Як ви пам’ятаєте, ми розглянули це в Статті 8, Порівняння калібрувальних кривих.)

Крок 2

У вікні Порівняння (Compare) з виділеним ID 6240 натисніть на таблицю «Окремі точки» (Individual Points). (Рисунок 2).

Крок 3

Величина X для трьох рівнів становить відповідно 0.02, 0.05, та 0.1 (Рисунок 3).

Крок 4

Попереднє калібрування з ID 6213 має величини X, які трохи нижчі завдяки коефіцієнту чистоти (Purity factor), що застосовувався до кривої (Рисунок 4). Нашою метою є застосувати попередню калібрувальну криву, де застосовувався коефіцієнт чистоти (Purity factor).

Крок 5

Тепер переведіть Результат (Result Set чи Result) в режим Перегляду (Review) та натисніть на інструменти калібрувальної кривої (Calibration Curve tool) (Рисунок 5).

Крок 6

У вікні Калібрувальної Кривої (Calibration Curve) перейдіть до Опцій (Options), оберіть Калібрування (Calibration) (Рисунок 6).

Крок 7

Оберіть калібрувальну криву, яку хочете застосувати (в меню калібрувальної кривої з ID 6213) і натисніть OK (Рисунок 7).

Крок 8

Натисніть OK на повідомленні-застереженні, яке говорить про те, що калібрування, яке ви хочете застосувати, не є поточним (Рисунок 8).

Крок 9

Калібрувальні криві підв’язуються під метод обробки. Отже, з меню Файл (File) оберіть «Зберегти як – Метод обробки» (Save As, Processing Method), щоб назвати метод інакше (Рисунок 9).

Крок 10

Система вас запитає, ви хочете очистити криву чи скопіювати її (Clear Curves or Copy Curves)? Обирайте «Копіювати криві» (Copy Curves) (Рисунок 10).

Крок 11

Введіть нову назву для метода обробки (Processing Method) та натисніть «Зберегти» (Save) (Рисунок 11).

Крок 12

Вийдіть з режиму перегляду і запустіть набір зразків (Sample Set), використовуючи попередню калібрувальну криву. Перейдіть в таблицю наборів зразків (Sample Sets) в браузері «Проект» (Project), натисніть правою кнопкою миші на набір зразків та оберіть «Обробити» (Process) (Рисунок 12).

Крок 13

В діалоговому вікні «Фонова обробка та звітність» (Background Processing and Reporting) виберіть метод обробки з іншою назвою, а у випадаючому меню «Як» (How) оберіть «Тільки кількісне визначення» (Quantitate Only). (Рисунок 13). Потім натисніть OK.

Крок 14

Перейдіть в таблицю результатів (Result Sets), натисніть правою кнопкою миші на Результати (Result Set) і оберіть «Попередній перегляд» (Review) (Рисунок 14).

Крок 15

Натисніть на інструменті Калібрувальної кривої (Calibration Curve tool) (Рисунок 15).

Крок 16

Як ми бачимо в нашому прикладі, величина Х для Урацилу отримана з попередньої калібрувальної кривої (Рисунок 16).

Крок 17

Якщо порівняти результати для зразку, ми побачимо різне значення для Урацилу при використанні попередньої калібрувальної кривої (Рисунок 17). Хочете знати, як створити звіт? Слідкуйте за наступними випусками про методи виведення звітів (Report Methods).

Все просто!

Останні примітки:

  1. Дана схема також працює для QuickStart та Pro interface з одним виключенням –  доступ у вікно Порівняння (Compare) є тільки з Pro interface. Інші пункти працюють без змін.
  2. Ви можете почати з необроблених даних (Набір зразків (Sample Set), Інжекцій (Injection) чи Канали (Channel)). Ви можете відразу відкрити необроблені дані в режимі Перегляду (Review), відкрити метод обробки (Processing Method), і почати з кроку 6.
  3. Зазвичай це не можна розглядати як зразок роботи в лабораторії.

Наступного тижня в статті #34: Витягування хроматограм та спектрів з 3D PDA даних (Частина 1)

Інші ресурси: